Batere verticală cu utilajul TERRA-HAMMER

Batere verticală cu utilajul TERRA-HAMMER


Baterea verticală a grămezilor sau grămezilor de fundație Vertical ramming of piles or foundation piles

Puteți utiliza fără modificare cârtița TERRA sau utilajele de batere pentru țevi de oțel pentru baterea verticală a grămezilor sau grămezilor de fundație Without modification you can use the TERRA mole or steel pipe ram for vertical ramming of piles or foundation piles.